MONTENEGRO
IZMIR FAHRI KONSOLOSLUGU
Copyright www.montenegroizmir.com
KARADAG CUMHURIYETI 

                   Karadag ismi ( Karadagca : Crna Gora ,  Arnavutça: Mali i Zi ,  Ingilizce'de ise Montenegro ) ilk kez 1276'da Venedikliler tarafindan kullanilmaya baºladi. Italyanca Monte nero/nigro " Siyah/Kara dag" anlamina gelmektedir. Efsaneye göre Venedikliler Karadag'a Adriyatik Denizi'nden ya da Iºkodra Gölü'nden baktiklarinda kayalik ve ormanlik yapisindan dolayiülkeyi siyah kayalar ve ormanlik zincirlere benzetmiºler, bu yüzden de ülkeye Karadag adini koymuºlardir.

                  Karadag Cumhuriyeti Güney Dogu Avrupa'da, Bati Balkanlar içerisinde yer almaktadir.Güneybatisinda Adriyatik Denizi, batisinda Hirvatistan, kuzeybatisinda Bosna ve Hersek, kuzeydogusunda Sirbistan, güneydogusunda Arnavutluk ve dogusunda Kosova yer almaktadir. Yüzölçümü 13.812 km2 dir. Karadag 21 ºehirden oluºmaktadir.  En büyük ºehri ve baºkent olan Podgorica'dir. Karadag'a bagli özerk bir bölge olan Sancak bölgesinde ise 6 tane ºehir bulunmaktadir. Bu ºehirler Rozaje, Berane, Bijelo, Polje, Mojkovac, Kolasin, ve Pljevlja'dir.

                 Karadag'in yönetim ºekli parlementer demokrasidir. Para birimi 2002'den itibaren Euro'dur. Karadag ekonomisinin en önemli sektörü hizmetlerdir. Ülkenin GSMH'sinin %72'si hizmetler sektöründen, %18'i sanayi ve %10'u tarimdan oluºmaktadir. Sanayii üretiminde alüminyum ve çelik sanayi ile endüstriyel tarim ürünleri ön plandadir.  2011 yili verilerine göre Karadag'in GSMH'si 6.717 milyar USD, kiºi baºina düºen geliri ise 10.742 USD'dir.  Karadag'in dogal kaynaklari boksit, hidroelektrik ve kerestedir.10 Nisan 2011 nüfus sayimina göre Karadag'in toplam nüfusu  625,266'dir. Karadag'in en yogun etnik gurubu Karadaglilardir ( %44,98 ), onun ardindan Sirplar ( %28,73 ),
Boºnaklar  ( %8,65 ), Arnavutlar ( %3,31 ), Hirvatlar ( %4,91 ), Roma ( %0,97 ), ve diger etnik gruplar ( %8,45 ),  gelmektedir. 

                 Eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetini   oluºturan alti cumhuriyetten  (Bosna-Hersek, Hirvatistan, Makedonya, Slovenya ve Sirbistan Sosyalist Cumhuriyetleri) biri olan Karadag, Yugoslavya'nin parçalanmasindan sonra 2006 yilina kadar Sirbistan ile Sirbistan-Karadag adi altinda esnek bir federasyon çatisinda birarada kalmiºtir. Karadag, 21 Mayis 2006 tarihinde yapilan referandumda çikan % 55,5'lik evet oyu ile bagimsiz olma karari almiº ve 3 Haziran 2006'da referandumdan çikan sonuca dayanarak Karadag Parlamentosu tarafindan alinan kararla bagimsizligini ilân etmistir. 2007 Anayasasina göre Karadag devletinin Birinci resmi dili Karadagca'dir, onun yani sira Boºnakça, Arnavutça, Sirpça ve diger resmi diller olarak kabul edilmiºtir.
Türkiye'de yaºayan Boºnaklarin önemli bir kismi 1900'lu yillarin baºinda Karadag'dan gelmiºtir

                          
               Karadag'dan Türkiye'ye gelip 1942 yilinda Türkiye Cumhuriyeti vatandaºligina kabul edilmiº
Karadag asilli Klement kökenli bir ailenin çocugu olarak 1966 yilinda Izmir'de dogdum.
     
                 Atalarim 1680 yilina kadar Risan bölgesinde yaºamiºlardir. BA©IÈ ailesine mensup olup 1760
yilinda Risan'i terk ederek Gusinje'ye yerleºmiºlerdir. Gusinje'den ayrilip 1860 yilinda Pljevlja Ğuli köyüne
yerleºtikleri zaman KELEMI© soyadi ile anilmiºlardir. Ailem Türkiye Cumhuriyeti vatandaºi olduktan sonra
1980 yilinda BOSNALIER soyadini almiºlardir.

           Anadolu Üniversitesi Iktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. Türk Hava Kuvvetlerinde
yirmi iki yil görev yaptiktan sonra emekli oldum.   
.
Elit Plastik San. Ltd. ªti.'de  yönetim kurulu üyesi olarak, rekreasyon ve peyzaj alanlarinda, spor
komplekslerinde sulama sistemleri yönetimi, filtrasyonu ve otomasyonlari, teknik konularinda ve
projelendirilmesinde gerekli teknik egitimleri Israil, Amerika ve Güney Kore'de tamamlayarak, aktif
çaliºma hayatima devam etmekteyim.

Ingilizce biliyorum. Evli ve iki çocuk babasiyim.
30 Nisan 2012 tarihinde Montenegro Devleti tarafindan Izmir Fahri Konsolosluguna atandim.


         Cüneyt BOSNALIER
     (Karadag Izmir Fahri Konsolosu)
AnasayfaMontenegro HakkindaGaleriOnline DergiIletiºim